Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6303
Beschrijving:Percelen grond gelegen nabij de Van Galenstraat, kad. Apeldoorn sectie U 7528, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1987-1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997