Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6302
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Van Galenstraat en de Rustenburgstraat, kad. Apeldoorn sectie U 7337, 3384 en 6715, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1986-1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997