Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6298
Beschrijving:Percelen grond gelegen in Welgelegen-Noord, kad. Apeldoorn sectie Z 3859, G. Bilder Bouwbedrijf B.V.
Datering:1985
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997