Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6296
Beschrijving:Percelen grond gelegen nabij de Gildenlaan en de Jaromirgaarde, kad. Apeldoorn sectie AC 4512, Vastgoed Oost B.V.
Datering:1986-1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997