Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6289
Beschrijving:Percelen grond gelegen in De Haven-Noord, kad. Apeldoorn sectie AA 604, 1979, 2027, 2039, 2042 en 2043, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1985
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997