Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6286
Beschrijving:Perceel grond gelegen nabij de Wilhelmina Druckerstraat, kad. Apeldoorn sectie U 2760, 4378 en 7206, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997