Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6281
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen nabij de Heemradenlaan, kad. Apeldoorn sectie AC 4556, Theo ten Tije Holding B.V.
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997