Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6263
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Nieuwstraat, kad. Apeldoorn sectie U 3734 en 7213, Woningstichting Ons Huis en Slokker Vastgoed Ontwikkelingsmaatschappij B.V.
Datering:1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997