Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6259
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de De Zweep Klarenbeek, kad. Beekbergen sectie N 141 en 227, aannemersbedrijf Klarenbeek B.V.
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997