Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6252
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Slangenburg Ugchelen, kad. Apeldoorn sectie AD 247 en 1803, Anton Obdeijn Bouw- en Aannemersbedrijf B.V.
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997