Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6215
Beschrijving:Perceel grond gelegen nabij de Sutton, kad. Apeldoorn sectie AC 3373, Beheer en Onroerend Goed Maatschappij
Datering:1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997