Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6201
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Arbeidstraat, kad. Apeldoorn sectie U 5360, 5376, 6413, 7184 en 7325, Woningstichting Ons Huis
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997