Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6174
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Pinksterbloem, kad. Apeldoorn sectie Z 285 en 3848, Reinbouw B.V.
Datering:1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997