Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6166
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Schotweg, kad. Hoog Soeren sectie R 3602 en 3915, Maatschappij ter Bevordering Vastgoed Nederland Projektbouw B.V. (MBVN)
Datering:1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997