Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6159
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Vosselmanstraat, kad. Apeldoorn sectie U 3538 en 4005, De Veluwe Zoom B.V.
Datering:1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997