Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6158
Beschrijving:Perceel grond gelegen nabij de Johannes Bosboomstraat, kad. Apeldoorn sectie V 2679, stichting Medical Equipment Distribution and Information Centre
Datering:1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997