Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6157
Beschrijving:Perceel grond gelegen in Welgelegen-Noord, kad. Apeldoorn sectie Z 610, 611 en 612, Anton Obdeijn Bouw- en Aannemersbedrijf B.V.
Datering:1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997