Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6119
Beschrijving:Percelen grond gelegen in De Maten, kad. Apeldoorn sectie AC 4512, Apeldoornse Vereniging voor Woonwerkgroepen van Ouderen
Datering:1987-1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997