Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6105
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Rosariumstraat, kad. Apeldoorn sectie U 6066 en 7615, aannemersbedrijf W. Draisma en Zn. B.V.
Datering:1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997