Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6100
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Schoolstraat, kad. Apeldoorn sectie U 2486, 7199, 5340, 5341, 5537, 2671 en 5342, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1988-1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997