Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6099
Beschrijving:Percelen grond gelegen nabij de Ugchelseweg, kad. Apeldoorn sectie AD 2240, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1988-1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997