Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6097
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Vosselmanstraat en de Badhuisweg, kad. Apeldoorn sectie U 7306 en 7307, en aan de Sprengenweg, kad. Apeldoorn sectie AA 1748, Draisma Vastgoed B.V. en Elenbre B.V.
Datering:1988-1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997