Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6091
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan het Ordenplein, kad. Hoog Soeren sectie W 1203, Ekoma Onroerend Goed B.V.
Datering:1988-1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997