Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6061
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Sint-Eustatius, kad. Apeldoorn sectie AD 2664, Pandron B.V.
Datering:1988-1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997