Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6031
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Vosselmanstraat, kad. Apeldoorn sectie U 4020, 7327, 4023, 2267, 4024, 4025, 6846 en 6847, Eurocommerce B.V.
Datering:1988-1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997