Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6025
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Europaweg en de Veenweg, kad. Apeldoorn sectie L 10466, Klaassen Bouwbedrijf B.V.
Datering:1988-1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997