Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6022
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Nieuwstraat, kad. Apeldoorn sectie U 7751, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) Pensioenfonds
Datering:1988-1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997