Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5996
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan het Soldeniersveld, kad. Apeldoorn sectie AC 4096, 4097, 4085, 4086, 4120 en 4121, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1988-1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997