Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5985
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan het Sophiaplein 100 en 102 en aan de Stationsstraat 6 en 6B
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.1. Aankopen
Verzamelbeschrijving:550-9480 Aankoop van onroerende goederen , 1985-1997