Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5980
Beschrijving:16e herziening. Koninklijk besluit definitieve goedkeuring
Datering:1986
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5724-5980 Bestemmingsplan De Maten 1972 , 1985-1997
 
Notabene:Vaststelling van het bestemmingsplan is te vinden in toegang 006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II, inventarisnummer 3267