Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5900
Beschrijving:3e herziening. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5898-5901 Bestemmingsplan Sprengenweg-Zuid , 1985-1990