Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5887
Beschrijving:5e herziening. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5886-5892 Bestemmingsplan Spitsbergen , 1986-1996