Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5877
Beschrijving:2e herziening. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5876-5978 Bestemmingsplan Rijksweg 50 , 1987-1997