Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5874
Beschrijving:1e wijziging. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5871-5874 Bestemmingsplan Osseveld-West , 1986-1997