Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5858
Beschrijving:2e herziening. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5856-5976 Bestemmingsplan Meerveld omgeving Uddel , 1986-1995