Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5854
Beschrijving:1e herziening. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5853-5854 Bestemmingsplan Matendonk , 1986-1990