Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5813
Beschrijving:1e herziening. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5812-5813 Bestemmingsplan Kayersmolen , 1986-1994