Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5808
Beschrijving:11e herziening. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1985
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5802-5810 Bestemmingsplan Hoog Soeren , 1985-1996