Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5794
Beschrijving:8e herziening. Vaststelling, goedkeuring en koninklijk besluit
Datering:1991-1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5789-5795 Bestemmingsplan Hoofdstraat-Zuid-Kalverstraat , 1985-1995