Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5758
Beschrijving:3e uitwerking. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5751-5758 Bestemmingsplan Driehuizen , 1986-1996