Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5755
Beschrijving:6e herziening
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5751-5758 Bestemmingsplan Driehuizen , 1986-1996