Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5704
Beschrijving:3e herziening. Vaststelling, goedkeuring en koninklijk besluit
Datering:1990-1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5704-5711 Bestemmingsplan De Bouwhof Zuid , 1989-1997