Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5691
Beschrijving:2e herziening. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1992-1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5689-5983 Bestemmingsplan Brummelhof , 1986-1997