Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5689
Beschrijving:1e herziening, de Pelikaan. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5689-5983 Bestemmingsplan Brummelhof , 1986-1997