Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5686
Beschrijving:1e herziening. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5686-5975 Bestemmingsplan Brummelermark , 1987-1997