Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5646
Beschrijving:1e herziening. Vaststelling en goedkeuring
Datering:1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.2.1.3. Bestemmingsplannen
Verzamelbeschrijving:5646-5982 Bestemmingsplan Asselsestraat , 1985-1994