Detail

Archief:206 Gymnasium Apeldoorn
Inventarisnummer:491
Beschrijving:Lijst met door eindexamenkandidaten behaalde cijfers en voor het eindexamen geslaagde kandidaten
Datering:1944
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:9.2.3.3 Bevorderingen en eindexamens