Detail

Archief:206 Gymnasium Apeldoorn
Inventarisnummer:484
Beschrijving:Van eeuw tot eeuw : leesboek ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis : II algemeene geschiedenis / door Herman Middendorp, Chr. M. Metzlar en I. Carvalho. – Zwolle : Tjeenk Willink
Datering:1931
Vorm:1 deel
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:9.2.3.2 Roosters, programma's en boekenlijsten