Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5149
Beschrijving:Stationsstraat ong., stadsvernieuwingsgebied rondom de stationsstraat ten noorden van het NS-station Apeldoorn
Datering:1993-1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.6.2.2. Hygiëne van lucht, bodem en water
Verzamelbeschrijving:415-9473 Bodemonderzoeken en sanering , 1985-1997