Detail

Archief:108 Voetbalvereniging AGOVV
Inventarisnummer:3
Beschrijving:Notulen algemene ledenvergaderingen
Datering:1948-1991
Vorm:1 deel2 omslagen
Archiefcategorie:10 Sport, cultuur, toerisme en evenementen
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard